Agrarische sector

De Agrarische sector is in ons land maar ook wereldwijd een belangrijke sector. De agrarische sector is opgebouwd uit de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij . De sector is nauw verweven met andere delen van de economie. Veel agrarische bedrijven breiden hun werkzaamheden uit met aanverwante bezigheden. Op veel land- en tuinbouwbedrijven in Nederland worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer een kwart van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Veel bedrijven zien het ook als noodzaak omdat de regels en aanpassingen die veel bedrijven moeten doen veel kosten voor de ondernemers meebrengen.

Werktuigen in de agrarische sector

De stikstof en PFAS-problematiek heeft een grote weerslag op de agrarische sector. Veel bedrijven stellen investeringen en verbouwingen uit totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen. De dagelijkse werkzaamheden gaan uiteraard wel gewoon door en de aanschaf van machines en andere werktuigen moet gewoon doorgaan. Op veel bedrijven in de sector wordt gebruik gemaakt van een tractor, een heftruck of andere landbouwmachines. Een landbouwmachine kopen wordt door veel landbouwbedrijven als een noodzakelijke en praktische investering gezien. Ook voor de bemesting, de grondbewerking en het zaaien en oogsten wordt gebruik gemaakt van moderne machinale apparatuur. Veel bedrijven kiezen er in de huidige tijd voor om tweedehands landbouwmachines aan te schaffen. Dit bespaart je aanzienlijk veel kosten en de machines zijn meestal nog van prima kwaliteit.

De toekomst

Ook de komende jaren zal de sector een belangrijke rol blijven vervullen. Aangezien de aandacht voor het milieu alleen maar verder toe zal nemen moet de sector mee gaan in de verduurzaming. Nederland zal steeds voller gebouwd gaan worden de komende jaren. Daarmee samenhangt dat de ruimte voor agrarische bedrijven onder druk komt te staan. Er zal dus met minder ruimte evenveel of zelfs meer geproduceerd moeten worden. Een veelbelovende stap in die richting is verticale landbouw. Door gewassen op planken boven elkaar te kweken is minder grond nodig en kan meer voedsel geproduceerd worden dan bedrijven die traditionele landbouwmethodes toepassen. Verticale landbouw verbruikt ook minder water en is uiteindelijk beter voor het milieu. Met technologie kun je ook de productiviteit van traditionele boeren verbeteren. Er is een app ontwikkeld die gebruik maakt van algoritmen om ziekten bij verschillende plantensoorten te detecteren. De ontwikkelingen in de sector zullen elkaar in snel tempo op blijven volgen zodat de toekomst gewaarborgd blijft.

Author Meteenkorting